• મુલાકાત લો
  • શક્તિ ETC કોમ્પ્લેક્સ ગોતા, અમદાવાદ

અમારી ટીમને મળો

અમારી ટીમને મળો

અમારા ક્લિનિકમાં પ્રમાણિત અને અનુભવી
ડોકટરો

ડો.મંથન આર મેરજા
એમસીએચ સર્જિકલ ઓન્કોલોજી
ડો.મેહુલ પટેલ
એમસીએચ ઓન્કોસર્જન
ડો યોગેશ ખેની
DNB સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ
એપોઇન્ટમેન્ટ ફોર્મ

એપોઇન્ટમેન્ટની જરૂર છે?
ફોર્મ ભરો

ઓપીડી સમય